Book

Jeopolitiğin Türkiye’deki tarihini yazmak, hatta Türkiye’deki jeopolitik kültürün oluşumuna kaynaklık eden ve yeniden üreten jeopolitik söylemlerin izini sürmek öncelikli olarak coğrafi tanımlamaları
This book discusses ISIS within the context of violent non-state actors (VNSA); analyzes historical, ideological and operational roots and features of the